GIỚI THIỆU > SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức (đang xây dựng)
Tin đăng ngày: 17/7/2015 - Xem: 2110
 

Giam_docTT.png
Pho_giam_docTT.png

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM
So_do_to_chuc2.png
 TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG

 

 I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH   

 Ông: Đặng Thanh Đường - Trưởng Phòng, Kế toán trưởng 

- Thạc sỹ Kinh tế

- Kỹ sư Công nghệ ô tô

- Tel: 038.8683399

 Dang_Thanh_Duong.png
 

Ông: Võ Duy Phong - Phó Phòng 

- Cử nhân Kế toán ngân hàng

- Tel: 038.8688363

 Vo_Duy_Phong.png
 

Ông: Lê Tuấn Anh - Phó Phòng 

- Kỹ sư Công nghệ ô tô

- Tel: 038.3567322

 Le_Tuan_Anh.png
 II. PHÒNG KIỂM ĐỊNH I  
 

 Ông: Nguyễn Trinh Tài - Trưởng Phòng 

- Kỹ sư Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

- Tel: 038.3567322

 Nguyen_Trinh_Tai.png
 

Ông: Nguyễn Đình Tuấn - Phó Phòng 

- Kỹ sư Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

- Tel: 038.3567322

 Nguyen_Dinh_Tuan.png
 III. PHÒNG KIỂM ĐỊNH II  
 

Ông: Nguyễn Sỹ Cường - Trưởng Phòng 

- Kỹ sư Máy xây dựng

- Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

- Tel: 038.3567322

 Nguyen_Sy_Cuong.png

Ông: Lê Xuân Phong - Phó Phòng 

- Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ

- Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

- Tel: 038.3567322

Le_Xuan_Phong.png
  IV. PHÒNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM  
 

Ông: Hoàng Năng Dy - Trưởng Phòng 

- Kỹ sư Xây dựng

- Kỹ sư Công nghệ ô tô

- Tel: 038.8693399

 Hoang_Nang_Dy.png
 

Ông: Đinh Văn Hoàng - Phó Phòng 

- Thạc sỹ Hệ thống thông tin

- Kỹ sư Công nghệ ô tô

- Tel: 038.3567322

 Dinh_Van_Hoang.png
Giới thiệu khác:
Sơ đồ tổ chức (đang xây dựng) (17/7/2015)
Trung tâm Đăng kiểm Nghệ An (23/4/2012)
Đăng ký Online Danh sách đăng ký
Biển số
Điện thoại
Họ tên
Ngày kiểm định
Giờ kiểm định
Nơi kiểm định
 
 
 
1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An
Địa chỉ: Số 72 - Đường Phan Bội Châu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0981.026.026 - (0238)3846751 -  Fax: (0238)3846704

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3702S Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Đông Hải, Xã Đông Hiếu, TX. Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0981.026.026 - (0238)3962729 - Fax: (0238)3962728
Hôm nay: 272 | Tất cả: 402,223
 
Loading the player...
Đăng Kiểm Nghệ An - 20 năm xây dựng và phát triển
Trung tâm Đăng kiểm Nghệ An
 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An
Địa chỉ: Số 72 - Đường Phan Bội Châu - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0981.026.026 - (0238)3846751 -  Fax: (0238)3846704
Email: dangkiemnghean@gmail.com - website: http://dangkiemnghean.com
Đại diện: Ông: Nguyễn Quý Khánh - Chức vụ: Giám đốc Trung tâm